BİLDİRİ ÇAĞRISI

Konferans hibrit olarak düzenlenecektir, konferansımız sosyal bilimlerin yanı sıra fen bilimleri ve sağlık bilimlerinin herhangi bir dalında çalışmalarını yürüten lisansüstü öğrencilerine açıktır ve bilimsel olarak hazırlanmış bildiri çalışmalarının sunulmasına imkân sağlayacaktır.

Lütfen özet metinlerinizi en fazla 400 kelime; tam metinlerinizi ise en fazla 4000 kelime olacak şekilde hazırlayınız.

İngilizce veya Türkçe şekilde hazırlanmış özetlerinizi kısa biyografiniz ile birlikte [email protected] adresine gönderiniz. Gönderilecek özetlerde çalışmanın içeriği, araştırma sorusu ve araştırma yöntemi bulunmalıdır. Metinler Times New Roman yazı tipi ve 12 punto olarak kabul edilecektir.

Tam metinler Times New Roman, 12 punto, APA 7 formatına göre yazılmalıdır.

APA 7’nin referans örnekleri için bkz. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Son Teslimi: 1 Temmuz 2023

Konferans Programı İlanı: 1 Eylül 2023

Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 1 Eylül 2023

Konferans Tarihi: 19-21 Ekim 2023

Konferans Web Sitesi: graduateconference.aydin.edu.tr

E-Posta: [email protected]

Paydaşlar: Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS)

Katılım Ücreti: Yabancı katılımcılar için 25 €, Türk katılımcılar için 400 TL. Katılım ücreti ödemesinin bildiri kabul e-postası alındıktan 1 hafta sonra yapılması gerekmektedir.

TL Hesabı için;

1 Ulu Lis Öğr Konf

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

IBAN: TR43 0006 2001 6740 0006 2333 33

Euro Hesabı için;

2 İAÜ LİSANSÜSTÜ KNG

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

IBAN: TR26 0006 2001 6740 0009 0780 67