2. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ

Konferans Başlığı: 2. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ

Konferans hibrit olarak düzenlenecektir, konferansımız sosyal bilimlerin yanı sıra fen bilimleri ve sağlık bilimlerinin herhangi bir dalında çalışmalarını yürüten lisansüstü öğrencilerine açıktır ve bilimsel olarak hazırlanmış bildiri çalışmalarının sunulmasına imkân sağlayacaktır.

Lütfen özet metinlerinizi en fazla 400 kelime; tam metinlerinizi ise en fazla 4000 kelime olacak şekilde hazırlayınız.

İngilizce veya Türkçe şekilde hazırlanmış özetlerinizi kısa biyografiniz ile birlikte [email protected] adresine gönderiniz. Gönderilecek özetlerde çalışmanın içeriği, araştırma sorusu ve araştırma yöntemi bulunmalıdır. Metinler Times New Roman yazı tipi ve 12 punto olarak kabul edilecektir.

Tam metinler Times New Roman, 12 punto, APA 7 formatına göre yazılmalıdır.

APA 7’nin referans örnekleri için bkz. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf