KURULLAR

DÜZENLEME KURULU (SEKRETERYA)

(Düzenleme Kurulu Başkanı dışında isimler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır)

Prof. Dr. R. Kutay KARACA (İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü) (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KATMAN (Istanbul Aydın Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İAU EPPAM Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Murat JANE (İstanbul Aydın Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İAU GLOBDEM Müdürü)

Arş. Gör. Büşra DOĞRU (İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi/ İAÜ GLOBDEM Üyesi)

Arş. Gör. Onur YILMAZ (İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi/ İAÜ GLOBDEM Üyesi)

Arş. Gör. Seda Fikriye YILMAZ (İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi/ İAÜ GLOBDEM Üyesi)

DANIŞMA KURULU

(İsimler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır)

Prof. Dr. Barış ÖZDAL (Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkanı)

Prof. Dr. R. Kutay KARACA (İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Kader ÖZLEM (Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Diplomasi Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri)

Doç. Dr. Mehmet BARDAKÇI (İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Mehmet Cem OĞULTÜRK (İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Öner AKGÜL (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Diplomasi Araştırmaları Derneği Üyesi)

BİLİM KURULU

(İsimler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır):

Prof. Dr. Barış ÖZDAL (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal Nazım İREM (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Göksel İşyar (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Rabia Akhtar (University of Lahore)

Prof. Dr. Türel YILMAZ ŞAHİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Efe BAŞTÜRK (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Doç. Dr. Fabio GRASSI (Roma Sapienza Üniversitesi)

Doç. Dr. İhsan Ömer ATAGENÇ (Kırklareli Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Cem OĞULTÜRK (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Sevinç RUINTAN (Bakü Devlet Üniversitesi)

Doç. Dr. Sezgin KAYA (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Canan TERCAN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KATMAN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hazar VURAL JANE (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Meşti İSMAİLOV (Bakü Devlet Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Neslişah Leman BAŞARAN LOTZ (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KILINÇARSLAN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Turan ÇAĞLAR (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Giovanni ERCOLANI (Murcia Üniversitesi)

Dr. Magdalena KUMELSKA KONIECKO (Olsztyn, Warmia ve Mazury Üniversitesi )

Dr. Sinem SONSAAT HEGELHEIMER (Iowa Devlet Üniversitesi)