BİLDİRİ ÇAĞRISI

Konferans hibrit olarak düzenlenecektir, tüm lisansüstü öğrencilerine açıktır ve bilimsel olarak hazırlanmış bildiri çalışmalarının sunulmasına imkân sağlayacaktır. Orta Asya, Kafkasya, Latin Amerika, Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa, Asya, Afrika gibi bölgelerde güvenlik ve barışı konu alan konferans aşağıdaki başlıkları içermekle beraber bunlarla sınırlı değildir.

  • Bölgesel Güvenlik Sorunları (Orta Doğu, Kafkasya vb.)
  • Çatışma / Dönüşüm / Çözüm / Müzakere / Kriz Yönetimi
  • Ekolojik Sorunlar ve Güvenlik
  • İnsan Hakları ve Güvenlik
  • Küresel Terörizm
  • Medya ve Güvenlik (Medyanın Küreselleşmesi ve Etkileri)
  • Siber Güvenlik
  • Sürdürülebilir Barış ve Küresel Stratejiler
  • Uluslararası Hukuk ve Güvenlik
  • Uluslararası Örgütlerin Güvenlik ve Barışa Etkisi (AB, NATO, BM vs.)

Lütfen özet metinlerinizi en fazla 500 kelime; tam metinlerinizi ise en fazla 5000-10.000 kelime arasında olacak şekilde hazırlayınız.

İngilizce veya Türkçe şekilde hazırlanmış özetlerinizi kısa biyografiniz ile birlikte [email protected] adresine gönderiniz. Gönderilecek özetlerde çalışmanın içeriği, araştırma sorusu ve araştırma yöntemi bulunmalıdır. Metinler Times New Roman yazı tipi ve 12 punto olarak kabul edilecektir.

Tam metinler Times New Roman, 12 punto, APA 6 formatına göre yazılmalıdır.

Önemli Tarihler

Konferans Tarihi: 23-24 Mayıs 2022

Bildiri Özeti Son Teslimi: 25 Mart 2022

Tam Bildirim Son Gönderim Tarihi: 3 Haziran 2022

Konferans Programı İlanı: 1 Mayıs 2022

Önemli Bilgi

Konferans sonunda bilim kurulu tarafından seçilecek 15 tam bildiri uluslararası kitap bölümü olarak yayımlanacaktır. Diğer özet/tam metin bildiriler ise konferans bildiri kitabı (proceedings) olarak yayımlanacaktır.

Konferans Web Sitesi: graduateconference.aydin.edu.tr

E-Posta: [email protected]

Paydaşlar: Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD), İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (EPPAM)

Katılım Ücreti: Yabancı katılımcılar için 20$, Türk katılımcılar için 150 TL. Katılım ücreti ödemesinin bildiri kabul e-postası alındıktan 1 hafta sonra yapılması gerekmektedir.

TL Hesabı için;

1 Ulu Lis Öğr Konf

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

IBAN: TR43 0006 2001 6740 0006 2333 33

Dolar Hesabı için;

1674 – 9078055 BAKIRKÖY TİCARİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ IBAN: TR59 0006 2001 6740 0009 0780 55